Top-Banner

Мъжки отбор

Четвъртък, 23 Юни 2022 16:10

Изявление на президента на Спартак Динко Миленчев

Уважаеми привърженици на Спартак,

В началото на ноември 2021 г. започнахме реконструкцията на стадион "Тодор Диев" под действащия концесионен договор с община Пловдив и влезна в сила на 6 февруари 2020 г., както и влезналото в сила на 31 март 2021 г. разрешение за строеж.

Започнахме с реконструкция на съществуващата трибуна, която продължава и към момента.

Концесионният договор е на стойност 4 267 500 лева без ДДС.

Във връзка с промените в проекта и огромната инфлация стойността по последното КСС стойността е 18,2 млн. лв., за да може стадион "Тодор Диев" да отговаря на изискванията на БФС и УЕФА за провеждането на футболни срещи.

Новият закон за концесиите, по който е подписан и нашият договор не ни позволява да подпишем анекс, с който да повишим сумата до стойностите, които са необходими за завършването на стадиона.

Затова ние като ръководство проведохме няколко срещи със законодателния орган на местната власт и стигнахме до решение да започнем процедура за прекратяване на концесионния договор по взаимно съгласия и стартиране на процедура за учредяване на право на строеж на всички незастроени площи на стадиона и учредяване на право на ползване на съществуващата трибуна.

Искам да уверя всички Вас, че строителството на стадион "Тодор Диев" няма да бъде спирано, докато текат процедурите.

Искам и отново да декларирам, че ще завърша стадион "Тодор Диев" във вида на показания проект.

С уважение

Динко Миленчев

президент на ПФК Спартак 1947

Спонсори

Anvers

Видео

SpartakPlovdiv.bg © 2024 Всички права запазени

Search