Top-Banner

Мъжки отбор

Сряда, 27 Юли 2022 14:19

Важна информация за стадион "Тодор Диев"

Ръководството на Спартак Пловдив внесе мотивирано предложение за прекратяване на Договор № 19ДГ1127 от 10.12.2019 год. за възлагане на концесия за строителство по чл.7, ал.2, т.1 и 2 от Закона за концесиите и за предоставяне и управление на услуги на стадион „Тодор Диев“.

Самото прекратяване на Концесията на стадион "Тодор Диев" ще се осъществи на заседание на Общинския съвет на 2.08.2022г., вторник.

С всички извършени от наша страна промени в Заданието за изработването на проекта и при изработването на самите технически инвестиционни проекти се целеше само и единствено ст. „Тодор Диев“ да се превърне в едно модерно и съвременно спортно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания на УЕФА. Считаме, че на база внесените в Община Пловдив проекти и на база на издаденото Разрешение за строеж от главния архитект на Община Пловдив тези високи цели са постигнати, тъй като ще има козирки на 2 от трибуните – трибуна изток (подобект 3) и трибуна „запад“ (трибуна сектор А). Така също ще има и увеличен брой паркоместа, които ще осигурят по-голямо удобство за присъстващите зрители. С реализирането на различни обекти за обществено обслужване пък ще бъдат задоволени широк кръг от потребности на спортните привърженици. Тези високи цели продължават да стоят пред нас като ръководство на „ПФК СПАРТАК ПЛОВДИВ – 1947“ АД, но за съжаление през последната година в следствие на високите цени на желязото и строителните материали направиха планираната инвестиция по последна Количествено-стойностна сметка (КСС) 18,2 млн. лева при първоначално планирана в размер на 5 121 000 лева. Предвид това, че закона за концесиите, по който е подписан нашият договор не позволява да се подпише анекс, с който да повишим сумата до стойностите, които са необходими за завършването на стадиона считаме, че трябва да се премине към процедура по прекратяване на концесионния договор.

Ние изпълняваме инвестиционната програма за първата година, като инвестицията възлиза на общо  337 189,13 лева, за която сума има внесен  допълнителен доклад с  приложени към него анализни цени за видовете и количеството изпълнени дейности.

Взимайки предвив чл. 148 от Закона за концесиите, ръководството на ПФК Спартак се надява Общински съвет Пловдив да вземе решение за прекратяване на концесионния  ни договор.

Заявяваме, че след влизане в сила на решението за прекратяване на Концесионен договор ще имаме готовност и желание да се започне нова процедура, с която да ни бъде предоставена възможността да стопанисваме ст. „Тодор Диев“ и да изпълним описаните строително-ремонтни и строително-монтажни дейности по описаните обекти и в съответствие с издаденото Разрешение за строеж и на база на одобрените технически инвестиционни проекти за различните подобекти. 

Ръководството на Спартак Пловдив категорично заявява, че ще направи стадион "Тодор Диев" едно от най- модерните съоръжения в България, което ще отговаря на всички изисквания на БФС и УЕФА за провеждане на футболни срещи.

 

Спонсори

Anvers

Видео

SpartakPlovdiv.bg © 2024 Всички права запазени

Search